Hình đại diện của NaumanTariq94
@NaumanTariq94
Làm thành viên từ 28 tháng 4, 2016
1 Đề xuất

NaumanTariq94

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hey there! I'm experienced java and android developer and i always remain up to date with current industry standards. You will get quality work and it will be delivered before deadline. My top skills are Java Android application development SQL, MySQL
$10 USD/hr
13 nhận xét
3.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 66%Đúng ngân sách
  • 87%Đúng hạn
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Software Engineering

2014 - 2018 (4 years)

Bằng Cấp

Google Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure (2018)

Coursera

Google Cloud Platform offers four main kinds of services: Compute, Storage, Big Data, and Machine Learning. This course focused mostly on the first two, together with Google Virtual Private Cloud (VPC) networking. This module orients learners to the basics of Google Cloud Platform. It traces the evolution of cloud computing and explains what is unique about Google's approach to it. The module introduces the key structural concepts of regions and zones.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự