Ảnh đại diện của Neal008
@Neal008
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 04 năm 2015
1 Đề xuất

Neal008

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a talented and experienced Unity3D Developer. I have good experience with Unity3D & 3DsMax, Maya. I have been working as a Unity3D Developer since 2009. - Games Design & Development - Augmented Reality & Virtual Reality Apps - 3D Modeling,Cad,Solid works , Texture, UV (Low poly /HIghpoly) - Android & iOS Applications - Website Design & Development Outsource me your project and I promise to bring in the best output.
$15 USD/giờ
21 đánh giá
5.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Modeller, Animator and Game Developer

Apr 2003 - May 2012 (9 years)

I have to make 3DModels as well Animation, and Similiar side i have to do Game Developement with it.

Giáo dục

BCA

2007 - 2010 (3 years)

Bằng cấp

BCA (2010)

IGNOU

Bachelor Degree in Computer Application

Các xuất bản

Unity3D Expert

Will add It when done.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự