Hình đại diện của NickDev7
@NickDev7
Làm thành viên từ 20 tháng 11, 2019
0 Đề xuất

NickDev7

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, clients. Here is a skillful full-stack web developer who has 5+ years of experience in web development. My major skills are PHP-based frameworks including WordPress, Laravel, Magento, Code ignitor, Python-based frameworks(Django & Flask), and Javascript-based backend framework: NodeJS. I also have rich experience in Javascript-based frontend frameworks such as ReactJS & VueJS. MySQL, MongoDB, PostgreSQL are my specialties for database management. I'm always ready for clients who are looking for a good developer who can satisfy them with perfect results in time. Here I am waiting for your kind invitation. Thanks for reading my profile carefully.
$25 USD/hr
1 Nhận xét
0.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Web Developer

Feb 2017 - Oct 2019 (2 years)

I have worked as an frontend developer.

Giáo dục

Bachelor's Degree in Information Technology

2008 - 2014 (6 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự