Hình đại diện của NitinSharmabot
@NitinSharmabot
Cờ của India Mandi, India
Làm thành viên từ 17 tháng 4, 2019
0 Đề xuất

NitinSharmabot

Trực tuyến Ngoại tuyến
I 'm a Full-stack developer and Ethical Hacker Working +5 years in programming field. I love programming. My passion is to solve the programming issue. Technology Summary :➤ ✔️Programming/Languages: PHP, Python, JavaScript, jQuery, Vue.js; ✔️Databases Management: Oracle 8.x/9.x, SQL Server, MySQL, PostgreSQL,MongoDB ,MariaDB ✔️Expert proficiency with Linux and UNIX operating systems ✔️Framework : Laravel,Django,Codeigniter ,CakePHP,Django,Wordpress ✔️Well Equipped with Machine Learning and Tensorflow ✔️Server: Ubuntu Apache, CentOS, AWS, Domain, SSL. ✔️Create client-side applications and web sites that meet customer requirements. ✔️Create documentation for user information, security, Web Application Pentesting, functionality, and usability. ✔️Coordinate with user interface designers to develop site architecture. ✔️Perform daily maintenance updates for existing sites and applications. ✔️Design, develop and deploy a website and web app.
$22 USD/hr
11 nhận xét
2.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

5 Years Full-stack developer

Mar 2014 - Apr 2019 (5 years)

I have worked as a Full-stack developer in Netpro solutions.

Ethical Hacker 3 years

Jun 2011 - Mar 2014 (2 years)

I had worked as an Ethical Hacker in Net pro Solution.

Giáo dục

B.tech

2008 - 2011 (3 years)

Bằng Cấp

Ethical Hacking (2011)

Vskills

I have completed an Ethical Hacking and Security certification.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự