Ảnh đại diện của NurulKadir
@NurulKadir
Member since Ngày 27 tháng 03 năm 2017
0 Đề xuất

NurulKadir

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 10 years’ experience in Linux and network administration and web developement. My expertise area: 01) Web development with PHP and MySQL. 02) Setting up, managing, optimizing and troubleshooting Linux servers. 03) Migrate web application and MySQL database within lowest downtime. 04) Performance tuning MySQL database, Apache web server 05) Load balancing 06) Firewall Juniper, Cisco, Linux iptables 07) Telco projects, SMS Gateway, SDP integration Operating System: Redhat, CentOS, Debian. 08) I have vast knowledge on SMS gateway. I am always interested in giving professional service to my clients.
$7 USD/giờ
7 đánh giá
3.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Network System Administrator

Jun 2014

I am working as Network and System Administrator. My expertise area: 01) Setting up, managing, optimizing and troubleshooting Linux servers. 02) Migrate web application and MySQL database within lowest downtime. 03) Performance tuning MySQL database, Apache web server 04) Load balancing 05) Firewall Juniper, Cisco, Linux iptables 06) Telco projects, SMS Gateway, SDP integration Operating System: Redhat, CentOS, Debian

Giáo dục

Bachelor of Computer Science and Engineering

2001 - 2005 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự