Hình đại diện của NurulKadir
@NurulKadir
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 03 năm 2017
0 Đề xuất

NurulKadir

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 10 years’ experience in Linux and network administration and web developement. My expertise area: 01) Web development with PHP and MySQL. 02) Setting up, managing, optimizing and troubleshooting Linux servers. 03) Migrate web application and MySQL database within lowest downtime. 04) Performance tuning MySQL database, Apache web server 05) Load balancing 06) Firewall Juniper, Cisco, Linux iptables 07) Telco projects, SMS Gateway, SDP integration Operating System: Redhat, CentOS, Debian. 08) I have vast knowledge on SMS gateway. I am always interested in giving professional service to my clients.
$7 USD/hr
8 nhận xét
4.1
  • 91%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Network System Administrator

Jun 2014

I am working as Network and System Administrator. My expertise area: 01) Setting up, managing, optimizing and troubleshooting Linux servers. 02) Migrate web application and MySQL database within lowest downtime. 03) Performance tuning MySQL database, Apache web server 04) Load balancing 05) Firewall Juniper, Cisco, Linux iptables 06) Telco projects, SMS Gateway, SDP integration Operating System: Redhat, CentOS, Debian

Giáo dục

Bachelor of Computer Science and Engineering

2001 - 2005 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự