Hình đại diện của OliverTauth
@OliverTauth
Thành viên từ February, 2004
0 Đề xuất

OliverTauth 

Freelance developer with long term industrial experience developing in C++, Java and Delphi. Working worldwide with special skills in SAP interfacing and ABAP/4. Supported OSes Windows (all), CE (.NET). Database Specialist, Networking Specialist. Specialist for Delphi component development (all versions) and TCP/IP protocols (DNS / DHCP / HTTP / FTP / ICMP ...)
$150 USD/hr
1 đánh giá
3.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự