Hình đại diện của OpenHeartSound
@OpenHeartSound
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 05 năm 2012
0 Đề xuất

OpenHeartSound

Trực tuyến Ngoại tuyến
Specializing in music composition, sfx, and sound design. Credited on over 20 published iOS/Android/Xbox/web games. Looking for any and all types of freelance audio work. No job too big or too small. Full studio, including ProTools, Logic, and Sibelus. Audio APIs known include FMod, Wwise, and Xact. Over 10 years experience directing audio for professional projects. I do the job right the first time. [login to view URL]
$1 USD/Giờ
1 Nhận xét
1.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Audio Director

Jan 2009

Professional music composition and sound design services. Published games include: Undead Empire, GamerScore Tracker, Professional $tealer, Dot Dash Ep1 (XBOX) / Operation: Eradicate, Plague (iOS) / 3-on-3 Basketball, Let It Rip Football (Android) / Zombie Uprise Tower Defense, Balloons to Be Free, Jump Goober Jump (web), and more.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự