Ảnh đại diện của Orchid3030
@Orchid3030
Cờ của Bangladesh St Jerome, Bangladesh
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

Orchid3030

Trực tuyến Ngoại tuyến
Expert & Professional Craigslist ads Posting Service. 24/48 Hour Live Guaranteed for any ads posted by us. Now doing all section All over USA.(we don't do personal section). Send us your Ads details we will post some sample live ads. For single city ads i offer cheap rate ever :) i can make 400/500 ads live in a single city without getting flagged and gosted.
$25 USD/giờ
39 đánh giá
5.1
  • 68%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 94%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự