Ảnh đại diện của OriKara
@OriKara
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 01 năm 2010
3 Đề xuất

OriKara

Trực tuyến Ngoại tuyến
Your Creative Team! TODA team specializes in building immersive content for agencies and brands creating Unity3D applications, VR HTC Vive and Oculus, Renderings and Animations in one place-faster and better, making great interactive solutions, advertising and visual executions a reality. Over 10 years experience in 3D area! Skills: 3ds max, V-Ray, Adobe Photoshop, Adobe After Effect, Unity3D, C# Plato said, “The beginning is the most important part of the work”. Let's Begin!
$30 USD/giờ
160 đánh giá
7.6
  • 96%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng giờ
  • 44%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Experienced UNITY3D developers!

May 2009

Experienced UNITY3D developers for your needs! Develop applications for iOS, Android, Mac, PC using Unity3D (C#). Create games, prototype your game ideas, develop business interactive applications. 3D Modeling and Renderings services, Virtual 3D Interactive Walkthroughs. Architectural photoreal 3D renderings and walkthroughs. 3ds Max, VRay, Photoshop, After Effect, Unity3D(C#).

Giáo dục

BA,MA

1997 - 2002 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự