Profile image of OvaisNazir
@OvaisNazir
Cờ của India Baramulla, India
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 03 năm 2017
0 Đề xuất

OvaisNazir

Online Offline
I am specialized in web scraping,data-mining, data processing and extracting a variety of information from different sources. I have my own set of scraping tools and techniques I've developed over the year data-mining, data processing and web scraping etc, so if you need some data scraped, please feel free to award me your project. My key skills are: Python, Excel, Internet Research, Web Search, Perl, J SON, Leads, LinkedIn, Technical Research, Data Entry, Database Development, Big Data,Data Processing, Data Science, OCR, Mat lab and Mathematica, R Programming Language, Software Development, NET,Linux, C Programming, JavaScript, C++ Programming, Software Architecture Regards Muneer
$3 USD/Giờ
các đánh giá về 21
5.1
 • 96%Công việc đã Hoàn thành
 • 99%Đúng ngân sách
 • 94%Đúng hạn
 • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelancer dataentry,Linkedin,web research,Lead gen,webscraping, Expert

Nov 2007

I specialize in data-mining, data processing and extracting a variety of information from different sources. I have my own set of scraping tools and techniques I've developed over the years, so if you need some data scraped,, PythonExcel,Internet Research,WebSearch,Perl,JSON,Leads,Linkedin Data Entry,Database Development,Big Data,Data Processing,DataScience,OCR,Matlab and Mathematica,RProgramming Language,

Giáo dục

Bachelor of Computer Engineering(B.Eng)

2009 - 2013 (4 years)

Phd in machine learning,and CNN

2014 - 2017 (3 years)

Bằng Cấp

data-mining, data processing and webscraping Certified Developer (2014)

Comtech

Desigining tools to scrape entire Linkedin Python coding on complex projects data-mining, data processing

Các xuất bản

RESEARCH ENGINEER CHECK AT https//www.pubfacts.author/ovais+nazir/

sensors journals

Chứng nhận

 • US English Level 1
  92%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự