Ảnh đại diện của PHPsolutionBD
@PHPsolutionBD
Cờ của Bangladesh Chittagong, Bangladesh
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 03 năm 2012
0 Đề xuất

PHPsolutionBD

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a CSE graduate and I am an expert in PHP, Mysql, CSS, CSS3, HTML, Ajax, Jquery and Javascript. Quality design and secure coding is my prime concern. If you award me any project then I will give my best to satisfy you with my work.
$3 USD/giờ
1 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Ecommerce and Educational Web Developing

Mar 2012

Here I work in Ecommerce and Educational Project using PHP, mysql, css, html, jquery and ajax.

Giáo dục

B.Sc. Engineering in CSE

2008 - 2012 (4 years)

Bằng cấp

BrainBench Certified (2011)

Brain Bench

Brain Bench Certification in Web Developing Knowledge

Các xuất bản

Online Exam Module

Online MCQ Exam Module For School, College and University Students using PHP, mysql, ajax, html, css and jquery.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự