Ảnh đại diện của PauloSam
@PauloSam
Cờ của India New Delhi, India
Member since Ngày 18 tháng 01 năm 2010
1 Đề xuất

Johny Kruger

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello I have experience in many WEB Developing such as PHP,NET. And I am good at english. I want so many works from employers. I can show you my past works. Please hire me. Thanks.
$15 USD/giờ
58 đánh giá
5.7
  • 65%Các công việc hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 89%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

ASP.NET

Oct 2011 - Feb 2012 (4 months)

I made this site and this site is for payment module like paypal. Regards.

Webid

Feb 2010 - Nov 2011 (1 year)

This is site that working for shopping. Very very good site. Regards

Giáo dục

Degreed

2010 - 2012 (2 years)

Master

2007 - 2011 (4 years)

Chứng chỉ

IT AWARD (2011)

NIIT

NIIT GRADUATE AWARD

PHP AWARD (2012)

NIIT

NIIT Professional PHP Award

Các xuất bản

PRO PROGRAMMER

Hello Everyone. I have much experience in PHP, , AJAX, JQUERY, CSS and so on. And I want to work with every one who has projects. Regards.

Professional Web Developer

I have much experience in PHP. Regards.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự