Hình đại diện của PradhumnSingh
@PradhumnSingh
Cờ của India Bhilwara, India
Làm thành viên từ 11 tháng 9, 2016
0 Đề xuất

PradhumnSingh

Trực tuyến Ngoại tuyến
"Investing at the right place is the Excellence & I will turn your Investment into Excellence" Hello (Namaste), I'm Pradhumn (GRAPHIC DESIGNER, WEB DESIGNER & DEV. ) I am a full-time freelancer. I'm an expert and proficient in my works. My main motto is to satisfy my clients with my best work & efforts. I don't stick with budgets, I always look forward to a long term relationship. My main area of work (ALL GRAPHIC & WEB DESIGNING ) o Logo Designing o Brochure Designing o Banner Designing o Poster Designing o Business Card Designing o Letterhead Designing o Package Designing o Infographic Designing o Image Processing o Motion Logo and Intro Designing o Catalog Designing o UI/UX Designing o Wordpress Developement **** I use to work with the latest versions of software for giving my best work.**** My offline client's appreciation makes me work more and harder, inspired me to work as a freelancer. I can change your idea and project in real work. Thanks
$10 USD/hr
109 nhận xét
4.9
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 95%Đúng ngân sách
  • 94%Đúng hạn
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự