Hình đại diện của PranisB
@PranisB
Làm thành viên từ 21 tháng 9, 2013
2 Đề xuất

PranisB

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a creative person in different [login to view URL] 3D modeling in Blender, 3dsMax and Maya. Design of Mechanical Parts in Solidworks. He designed 2D and 3D. Handling Adobe Creative Cloud (Illustrator, Photoshop, Indesing, etc). Plastic Artist and Designer. Consultant in Feng-Shui of India (Vastu Shastra). Knowledge in Design and Architecture and development of architectural projects and virtual tours. Teacher: Young people and Adults (besides population of cognitive disability Dawm and Autism). Soy una persona creativa en diferentes [login to view URL] Modelado 3D en Blender, 3dsMax y Maya. Diseño de Piezas Mecanicas en Solidworks. Diseñó 2D y 3D. Manejo de Adobe Creative Cloud (Illustrator, Photoshop, Indesing, etc). Artista Plastico y Diseñador. Consultor en Feng-Shui de la India (Vastu Shastra). Conocimientos en Diseño y Arquitectura y desarrollo de proyectos arquitectonicos y recorridos virtuales. Docente: Jovenes y Adultos (ademas de poblacion de discapacidad cognitiva Dawm y Autismo).
$10 USD/hr
25 nhận xét
5.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 57%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự