Hình đại diện của Qudoz
@Qudoz
Làm thành viên từ 8 tháng 3, 2012
0 Đề xuất

Qudoz

Trực tuyến Ngoại tuyến
2 nhận xét
5.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Developer

Aug 2007 - Aug 2008 (1 year)

Created front end interface for Scottish company. Involved Flash and Delphi.

Giáo dục

BSc (Hons) Multimedia Technology

2003 - 2007 (4 years)

Human Computer Interaction

2007 - 2008 (1 year)

Bằng Cấp

British Computer Society (2007)

Các xuất bản

Exploring the facebook experience: a new approach to usability

The focus of this paper is to explore social networking sites such as Facebook in order to understand their recent success and popularity. Recent developments within Web 2.0 have provided users with more freedom to create their own unique user experiences. The conflict between traditional usability methods and user experiences are addressed through carrying out a Heuristic Evaluation to assess how well Facebook complies with usability guidelines and by conducting a user study to unveil unique user experienc

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự