Ảnh đại diện của RIOHUZAI
@RIOHUZAI
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Thành viên từ January, 2012
3 Đề xuất

RIO HUNZAI

Trực tuyến Ngoại tuyến
We design your imagination! Designing what everyone else designs is not created, Designing is what your heart desires. We make your imagination come true by constructing the concepts that best describe you, your company or the organization you work in. Once the graphics that we made for you are accepted, we can also design brochures, flyers and office stationery on the same basis. Everyone can design unique concepts, but what is needed is to design a unique concept that can embark a message. And that's what we do! Our Specialties, * Logo Design * Stationery Design * Brochure Design* Banner Design * Flyer Design * Poster Design * Graphic Design * Photoshop Work * Illustration * Website Design * Web Development * Mobile Applications
$30 USD/giờ
21 đánh giá
5.1
  • 88%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 93%Đúng giờ
  • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Graphic Designer

Jan 2012 - May 2013 (1 year)

I have more than 4 years experience in graphic designing I have full command on making logos, banners,Brochures,flyers and stationery designing.

Giáo dục

BS in Graphic and Media Expert

2009 - 2012 (3 years)

Chứng chỉ

Diploma In Media & Graphics Expert (2012)

MCA

I have completed the graduation degree from Graphic and Multimedia Company.

Các xuất bản

RIO HUNZAI

Rio graphic design team

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự