Ảnh đại diện của RadiantDesignIN
@RadiantDesignIN
Cờ của India Chennai, India
Thành viên từ June, 2017
1 Đề xuất

RadiantDesign

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are an Engineering Product Design & Development services company having vast experience with OEM and Service Industry. We have complete des­ign solutions from Concept design to rel­ease of manufacture drawings including , Forming, and prototype build sol­utions. Radiant Design has a team of experts in the following areas ​ -CAD conversions -Machine Design -Product Design -Value Engineering and Reverse Engineering -Tools and Fixtures design - Finite Element Anaysis (FEA) -Computational Fluid Dynamics ( CFD) -CAD Rendering -BioMechanics -Mould Design & Analysis - Enclosure Design
$12 USD/giờ
14 đánh giá
4.3
  • 93%Các công việc hoàn thành
  • 91%Đúng ngân sách
  • 91%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự