Hình đại diện của Raihankabir542
@Raihankabir542
Cờ của Bangladesh Dinajpur, Bangladesh
Làm thành viên từ 21 tháng 11, 2017
0 Đề xuất

Raihankabir542

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi I am Raihan from Bangladesh. I am expert in HTML5, CSS3 and PHP. I always use BOOTSTRAP. For using BOOTSTRAP your site will fully responsive to view with MOBILE, LEPTOB and COMPUTER. I will create your site more gorgeous then you aspect. Trust me. I will create a admin panel by PHP. With this admin panel you will be able to upload any post like you upload a post on FACEBOOK. Sir I will create more settings by PHP as you want.
$50 USD/hr
1 Nhận xét
0.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

I designed it.

Oct 2017

I am doing my best to design the web site.

Giáo dục

hon's 2nd year

2015 - 2017 (2 years)

Các xuất bản

I will do my best to make your web site.

I designed many web site by wordpress & html.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự