Ảnh đại diện của Rajitha7
@Rajitha7
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 08 năm 2015
2 Đề xuất

Rajitha7

Trực tuyến Ngoại tuyến
Desktop Apps & Command Line : VB, C++ , C, Python (+GUI), Java Architectures : WCF, WPF, 3-tier, 2-tier Websites : PHP, Laravel,Angularjs CMS : Wordpress, WooCommerce, PrestaShop. APIs/Web Services : Amazon MWS, Ebay API, REST API, Graph API, Twitter..etc Mobile : Android(Android Studio,Eclipse), React Native,Ionic Operating Systems : Windows, Linux (Ubuntu) Hosting/Servers/Networking : CPanel Cloud/VPN : DigitalOcean
$15 USD/giờ
27 đánh giá
4.5
 • 96%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Engineering Intern

May 2015 - Jul 2015 (2 months)

Contributions: • ERP for Inventory management, Profit handling etc. using Amazon API. Technologies - CakePHP, Mysql, Amazon web services • Mobile Application for the scenario of, using Web Application APIs finding nearest retailer deals in a locale and showing the locations of shops in the map. Technologies—PhoneGap(Android), Angularjs

Giáo dục

Computer Science and Engineering

2012 - 2016 (4 years)

Chứng Nhận

 • Java Level 1
  83%
 • US English Level 1
  78%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự