Hình đại diện của Shaligram Infotech
@RameshMarand
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 03 năm 2017
1 Đề xuất

Shaligram Infotech

Trực tuyến Ngoại tuyến
Shaligram Infotech an ISO 9001:2008 certified software development company with 200+ IT professionals TECHNOLOGIES: -JSOM, REST API, CSOM, PnP, Graph API -VB6, ASP.NET, Windows Forms, C#, MVC, Silverlight -AngularJS, NodeJS, ReactJS, ExpressJS -HTML/XHTML, Ajax, JQuery, Javascript, CSS -WebAPI, WCF, REST, Web Services, Window Services, NHibernate -SQL Server, XML, XSLT, LINQ, Entity Framework -SSRS, SSIS, SSAS -SharePoint 2007, 2010, 2013, 2016 -SPFx, Fabric UI and -Office 365, CRM SKILLS: -Power Apps -Microsoft Flow -Modern web part development using SPFx, Fabric UI and React JS -Migration Process -InfoPath Forms -PowerShell Scripting -PowerBI -SharePoint Hosted App, Provider Hosted App -Website design Microsoft Certifications -Microsoft Certified Professional License E921-7120 -Web Developer 4 License D381-8713 [login to view URL] Framework 4 Data Access License D380-5778 [login to view URL] Framework 4 Web Applications License D370-8551 [login to view URL] Framework 4 Service Communication Applications License D364-2185
$18 USD/hr
29 nhận xét
6.2
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 97%Đúng ngân sách
 • 93%Đúng hạn
 • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • WordPress
  100%
 • PHP5 1
  100%
 • SEO Level 1
  100%
 • AJAX Programming
  97%
 • Android 1
  97%
 • C# 1
  97%
 • Facebook API 1
  97%
 • HTML5 Basics 1
  97%
 • iPhone Development 1
  97%
 • JavaScript Level 1
  97%
 • JavaScript Level 3
  95%
 • Windows Phone
  95%
 • jQuery 1
  95%
 • PHP Level 1
  95%
 • JavaScript Level 2
  95%
 • jQuery 2
  92%
 • MySQL Level 1
  92%
 • PHP Level 2
  92%
 • HTML Level 1
  92%
 • US English Level 1
  92%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  87%
 • UK English 1
  85%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự