Hình đại diện của Razaonline98
@Razaonline98
Làm thành viên từ 16 tháng 12, 2018
0 Đề xuất

Razaonline98

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I am here to assist you get done with your computer related works. I myself work across all industries and with all kind of business organizations as well stakeholders. My Skills Includes - Web Development + HTML, HTML 5, CSS + PHP, MySQL + Asp.Net, C# - Software Application Development ..Java Application .. C# Application + Business Application + School Application + Library Application + Data, Information Management Application + University Management Application - Database Management + Microsoft SQL Management Studio + MySQL - Designing + Graphic Designing + UI Designing (User Interface) + Logo Designing + Broach Designing + Banner, Poster Designing - Marketing + Facebook Marketing + Website Marketing + Social Media Marketing - Data Entry and copy typing + Microsoft Word + Microsoft Excel + using Stand Alone Application + using online systems.
$2 USD/hr
1 Nhận xét
1.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Data Entry

Jan 2018 - Apr 2018 (3 months)

- i worked as a Data entry employee as well Computer assistant - responsible person for billing system - responsible person for inventory control system

Giáo dục

HND in Software Engineering

2016 - 2018 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự