Hình đại diện của RealmanY
@RealmanY
Cờ của Nigeria Pyatigorsk, Nigeria
Làm thành viên từ 29 tháng 10, 2019
1 Đề xuất

RealmanY

Trực tuyến Ngoại tuyến
Exceed Your Expectation. My goal is to 100% fulfil the expectations of my clients. My English is perfect to successfully communicate with my clients on all development issues. My Skills are as follows - Major Skill : Unity/C#/Javascript (MULTI-PLATFORM) - Basic Skills(HTML5,CSS3,Jquery,Bootstrap4) --- Pixcel Perfect + Responsive Design - Crypto-Currency Trading Bot - MVC(Larvel,CodeIgniter,Yii,CakePHP, Djiango,Ruby on Rails ASP.NET...) - SPA(Angular,React,Vue) - Mobile App (Android, iOS, React-Native, IONIC, PhoneGap) - CMS(SquareSpace, WordPress, Shopify, Magento, Joomla, Drupal...) - Web Scraping(Python,PHP, Excel VBA) - Data Management(MYSQL, MSSQL, MongoDB) - Preferred Backend Language(PHP,NodeJS,Django,Rails) - Desktop Application Dev(C++,C#,Python,Java, AR,VR) - Database(MySQL, Sqlite, MongoDB) Please feel free to contact me at any time. We will be provide the best result service for your business.
$35 USD/hr
6 nhận xét
2.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 44%Đúng ngân sách
  • 82%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Team Leader

Oct 2007 - Apr 2016 (8 years)

I worked at Team leader in my Favy Compay in Russia. - Basic Skills(HTML5,CSS3,Jquery,Bootstrap4) --- Pixcel Perfect + Responsive Design. - MVC(Larvel,CodeIgniter,Yii,CakePHP, Djiango,Ruby on Rails ASP.NET...) - SPA(Angular,React,Vue) - CMS(SquareSpace, WordPress, Shopify, Magento, Joomla, Drupal...) - Desktop Application Dev(C++,C#,Python,Java, AR,VR) - Database(MySQL, Sqlite, MongoDB)

Giáo dục

Bachelor

2002 - 2007 (5 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự