Hình đại diện của RejoiceHub
@RejoiceHub
Cờ của India Surat, India
Làm thành viên từ 17 tháng 1, 2019
0 Đề xuất

RejoiceHub

Trực tuyến Ngoại tuyến
Rejoicehub Solutions is the best technology company in Surat, India - We are delivering the End to End services to clients. ✔ Languages :- Javascript, Node.js,Typescript, ES6, HTML5, CSS3, Java ✔ Frameworks/Libraries:- ExpressJs, Angular 2+, SailsJs, Knockout, NestJS, VueJS, React JS, React Native, Ionic, Spring Boot, GraphQL ✔ Databases:- MongoDB, Redis (Server and Microsoft service), MySQL, Lightblue, Firebase, SQL Server, postgresql ✔ APIs:- Cloudinary, Google geolocation, Facebook/Google+ - Social authentication(Passport), ZOHO Payment Integration, SendGrid, etc ✔ Tools:- Webpack, npm, Yarn, Grunt ✔ Testing:- TDD, Mocha, Chai, Sinon, Supertest, Jmeter, Ghost Inspector, Cypress ✔ Code Quality:- StandardJs, EsLint, Prettier, JSLint, Flow ✔ VCS:- Git ✔ CI/CD:- Jenkins, Ansible, Fastlane, ✔ Dev/DevOps:- Agile (Scrum), JIRA, BitBucket, GitLab, Docker, Prometheus, Graylog, ELK, LDAP, Kubernetes, Azure, AWS, Digital Ocean, GCP, zeit, etc. ✔ API documentation:- APIDOC, Swagger
$6 USD/hr
4 nhận xét
3.1
  • 75%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự