Hình đại diện của Rekhathakur
@Rekhathakur
Cờ của India Badhani, India
Làm thành viên từ 20 tháng 3, 2017
3 Đề xuất

Rekhathakur

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a senior Web Developer with over 6 years of experience in web development including agency work, e-commerce, publishing and sports betting. I have- 1) Extensive knowledge of Web development, from concept through implementation and optimization. 2) Special concentration in CMS application, framework and PHP language. 3) Self-motivated worker with strong focus on business goals and end-user experience. 4) In-depth understanding of Web marketing, Web 2.0, and search engine optimization (SEO). 5) Excellent verbal and written communication skills. Skill Set - Drupal, Joomla, Magento, Prestashop, Wordpress, Shopify, AJAX, Apache, Bash, CSS, Capistrano, Debian, Git, Haml, HTML, ImageMagick, JQuery, JavaScript, JSON, Angular, Linux, NGiNX, OSX, Phusion Passenger, PostgreSQL, Pow, RSpec, Ruby, RVM, Sass, Sidekiq, SQL, SQLite, Vim, XML, Android SDK, C++ , Google Maps, GPS,etc Client satisfaction is my top most priority and this is the hallmark of our success.
$14 USD/hr
32 nhận xét
5.8
 • 94%Công việc đã Hoàn thành
 • 99%Đúng ngân sách
 • 97%Đúng hạn
 • 15%Tỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • US English Level 1
  85%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự