Hình đại diện của RiyajaliJunakiya
@RiyajaliJunakiya
Cờ của India Kanodar, India
Làm thành viên từ 12 tháng 9, 2012
0 Đề xuất

RiyajaliJunakiya

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello! I guarantee the best quality of my work and serve full time. I would be very happy to work with my clients for long term. I am offering magento development services and I promise quick turnaround, unlimited revision and great customer service. Brief of My work history I am working as Magento Developer since last 5 years including 1 year of learning magento and get very good experience in Magento Website Development for customization work and fix different issues arise in Magento website. Well experience in Upgrade of Magento Site. Also get well knowledge on Magento 2 and can start work on Magetno 2 platform for any customization work. Thanks & Regards Riyajali Junakiya
$8 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Freelancer

Feb 2018

Start new opportunity with working as freelancer.

Magento Developer

Aug 2014 - Feb 2018 (3 years)

I have join Webindia Inc. as Magento Developer as Senior Magento Developer handle multiple websites complete many sites with clients satisfaction.

Magento Developer

Jul 2013 - Jul 2014 (1 year)

I have get opportunity to work at Webcartels as project basis.

Magento Developer

Oct 2012 - Jul 2013 (9 months)

Join Brainvire as Magento Developer and work on Muliwebsite Magento Project. All type of customization ,theme integration ,module development skills improve by working at Brainvire good understading of Magento Shopping Cart its structure etc.

Magento Developer

Jun 2011 - Jul 2012 (1 year)

Start My Carrier as Magento Developer at Developers India Company located at Ahmedabad,Gujarat. Get good knowledge of Magento theme integration,customization of Magento code and Module Development.

Giáo dục

Bachlor of engineering

2007 - 2011 (4 years)

Bằng Cấp

Graduate with Bachlor of engineering In EC (2011)

Bachlor of engineering College Dahod,Gujarat

4 years of graduation Course in EC Field.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự