Ảnh đại diện của RobiDutta
@RobiDutta
Cờ của India Kolkata, India
Member since Ngày 19 tháng 08 năm 2015
0 Đề xuất

RobiDutta

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am here to provide a comprehensive range of IT solutions. I am committed to deliver end-to-end IT services to my clients. My vision is to get identified globally for Quality, Support & Knowledge. I am available to serve my clients on 24 X 7 basis. You can get me when every you need to get any services. > Expert of Laravel /CodeIgniter< Experience as a developer : 10+ years. Details of experience - As PHP and .NET developer 6 years. As UI/UX developer 6 Years. As Android + IOS application developer 3 years. As Project leader for last 3 years. SKILLS: LAMP Architecture .NET Framework. Mobile Application. I believe that no matter how successful I am, I don’t stop learning. Especially in technology, learning is a part of the job.
$15 USD/giờ
2 đánh giá
2.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự