Hình đại diện của SHRIHITECH
@SHRIHITECH
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ 27 tháng 7, 2014
4 Đề xuất

SHRIHITECH

Trực tuyến Ngoại tuyến
SHRI HITECH is a team of Web Developers with 5+ years experience. And now we introduce our own IT - Web Development Company with enough Skilled man power to server 24*7. We Expertise on WordPress, Joomla, Magento, SEO, E-Commerce, PHP, Prestashop, Opencart, and OS commerce. Our motto is to Provide the best quality work to our clients. Guaranteed Quick response, Balanced quality & deadlines. We serve reliable, consistent, and high quality services like below on regular and ongoing basis. - Provides Creative & Dynamic Websites - One Page, Static Websites, Website Mock-ups - Responsive WordPress Websites - SEO - Guaranteed Search Engine Optimization - E-Commerce Websites with Magento, Woo-Commerce, Joomla & Prestashop - E-Commerce Stores with Multi-currency payment & Multi-Language options - HTML, CSS & Boostrap Solutions - Bug Fixing Let's start, Best Regards
$15 USD/hr
53 nhận xét
7.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 53%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Msc IT

2003 - 2008 (5 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự