Hình đại diện của SPARKtechBD
@SPARKtechBD
Làm thành viên từ 9 tháng 7, 2015
1 Đề xuất

SPARKtechBD

Trực tuyến Ngoại tuyến
C, C++, VB5, VB6, 2008 to 2015, 5.0, MVC, WCF, MSSQL 2008 to 2014, XML, HTML, CSS 3.0 is my basic skill since 1996 (20 years)... Visual Basic (15 years, 32,000+ hours), MSSQL (6 years, 4000+ hours) I have build lot of Windows Desktop Application and Database application for Windows. Also I have build Web Application of Framework 3.5 to 5.0. Have experience on Arduino UNO interfacing with Windows Application as well as design Micro Processor Based Device & Firmware in Assembly Language and Windows UI in VB5/VB6/VB.NET... More experience on Accounting Software that I have build for Stock Exchange Trading House to maintain Front & Back Office on both Windows and Web. It runs since 2005 (12 years)...
$15 USD/hr
21 nhận xét
6.1
  • 81%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 86%Đúng hạn
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Programmer

Mar 2005

To bulid and distribute Back Office Software to the Dealers of Stock Exchange to maintain customers portfolio and financial ledger and accounts with MIS.

Digital Device Design & Mfg.

Jan 2000 - Dec 2006 (6 years)

Digital Device on Micro Processor based design and manufacturing responsibilities.

Cheif Software Programmer

Jan 1999

To develop any kinds of Windows and Firmware for any Micro Processor based devices.

Analog Device Design & Mfg.

Jan 1994 - Dec 2003 (9 years)

All the analog device design and manufacturing responsibilities.

Chief Executive Officer

Jan 1994

To control and operate all the activities of SPARKtech.

Manging Director

Jan 1994

Managing Director of SPARKtech.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự