Ảnh đại diện của SShtv
@SShtv
Thành viên từ October, 2013
0 Đề xuất

SShtv

Trực tuyến Ngoại tuyến
Specialist in Excel and VBA Macro development. I have an engineering background and a PhD degree. My goal is to automate and streamline your tedious Excel processes. No project is too small or too big, and I guarantee you will be satisfied with my work, as are my current repeat clients. In projects I use VBA to automate tedious and time consuming Excel tasks. Sample projects include: Report and Graph Generator, Sales Dashboards, Invoice Generator, Quote Generator, User Interfaces for data entry, and all types of client-specific projects.
$25 USD/giờ
29 đánh giá
4.8
  • 97%Các công việc hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 95%Đúng giờ
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Candidate of Technical Sciences

1974 - 1979 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự