Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$5 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
narayanganj, bangladesh
$5 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 8:01 SA
Đã tham gia vào tháng 2 23, 2024
0 Khuyến nghị

Sabbir H.

@Sabbir2224

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$5 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
narayanganj, bangladesh
$5 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Digital Marketer | SEO Expert | Lead Generation

Welcome! I'm Sabbir, a passionate digital marketer dedicated to helping businesses thrive in the ever-evolving online landscape. With a blend of creativity, strategic thinking, and data-driven insights, I specialize in crafting tailored digital marketing solutions that drive results. My journey in digital marketing began with a long course. Over the years, I've honed my skills in various areas including search engine optimization (SEO), pay-per-click advertising (PPC), social media marketing, email marketing, content strategy, and more. I believe in the power of collaboration and continuous learning. By staying updated with the latest trends, technologies, and best practices, I strive to deliver innovative and effective strategies that resonate with target audiences and achieve business objectives. Whether it's increasing brand visibility, generating leads, driving website traffic, or improving conversion rates, I'm committed to delivering measurable success for my clients. My approach is holistic, focusing not just on short-term gains but also on building long-term relationships and sustainable growth. Let's connect and explore how we can elevate your digital presence and achieve your marketing goals together. Your success is my priority, and I'm excited to embark on this journey with you!

Liên hệ Sabbir H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11719847
11719844
11717762
11719847
11719844
11717762

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Digital Marketer

Lifeskills IT Institute
thg 8 2019 - thg 4 2022 (2 năm, 8 tháng)
I have worked in this company as a digital marketer Expert

SEO Expert

Fsd Freelance Help
thg 6 2017 - thg 7 2019 (2 năm, 1 tháng)
I have worked in this company as a SEO Expert

Học vấn

BSS

Bangladesh Open University, Bangladesh 2016 - 2020
(4 năm)

Bằng cấp

Digital Marketing Course

Lifeskills IT Institute
2015
I completed the course very carefully

Liên hệ Sabbir H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.