Hình đại diện của SabirLashari
@SabirLashari
Làm thành viên từ 15 tháng 9, 2018
4 Đề xuất

SabirLashari

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an Electrical Engineer with specialization in Power and Telecommunication Engineering.I have Bachelor's Degree in Electrical Engineering from University of Engineering & technology (U.E.T.) Taxila. My Major skills are MAT LAB, ETAP, Simulation, Mathematics, Statistics, Numerical Methods, Numerical, Logical and Verbal Reasoning, Modeling, Design and Analysis. I have excellent skills in these software: *Propitious *Auto-cad * MAT LAB * Simulation * Mathematical problem * Microsoft office (words power excel) * Project Report I can help you in following subject related to electrical Engineering. I can handle these subjects. 1: electrical circuit analyses related problems 2: digital logic design related problem 3: signal and system related problems 4: digital signal processing (DSP) related tasks 5:power system analyses (PSA) related problems 6: Feedback control system
$20 USD/hr
42 nhận xét
4.9
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 85%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng hạn
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

MATLAB,LabView,PSpice

Oct 2016

Skills are mentioned above.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự