Hình đại diện của SahibYar
@SahibYar
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 05 năm 2015
6 Đề xuất

SahibYar

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am C++ Linux developer by Profession for 8+ years and owner of a YouTube channel for Algorithm Tutorials. I have worked in many languages like Scala, Java, Ruby, C++, C# and python. You can hire me for Research Work, Machine Learning Algorithm Implementation, client-server application and Scientific Computing. My Skill Set: - Parallel Processing: MPI, OpenMP, MPICH, FastMPJ - Multi Threading: C++, C#, Java - Audio: FMOD, OpenAL - Graphics: GDI in C# and SDL with OPEN-GL in C++. - Biology: libsequence, SeqAn - Physics: Box2D, Newton Dynamics - Cryptography: Bcrypt, Crypto++, OpenSSL - Mathematics: Matlab, GMP, GSL - Artificial Intelligence: TensorFlow, tiny-dnn - Image Processing: OpenCV, , Magick++, - Machine Learning: OpenCV, CCV - GUI: QT, Atom Angular JS2 , WPF, Winforms, Google Maps 3.0, WxWidget, GTK+ - Charts: High charts and D3. - Report generation using RDL and RDLC - Database: MS SQL Server, MySQL, Oracle - SQL- LINQ. TSQL, PL/SQL, SQL
$50 USD/hr
42 nhận xét
4.8
 • 86%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 91%Đúng hạn
 • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Engineer

Feb 2013

.

Business Intelligence Developer

Jan 2012 - Jan 2013 (1 year)

.

Giáo dục

BS Computer Science

2009 - 2012 (3 years)

MS- Computer Science

2012 - 2014 (2 years)

Chứng nhận

 • US English Level 1
  90%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự