Hình đại diện của Sales327
@Sales327
Cờ của India Noida, India
Làm thành viên từ 4 tháng 10, 2019
0 Đề xuất

Sales327

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, My name is Sandesh Raghav and I have good knowledge of Software Development Life Cycle (SDLC) and Agile Methodology which helps in building “High-Tech” solutions for end-users and results in low maintenance costs. Passionate Web Developer in PHP, WP, Node, Ruby On Rails, MEAN Stack, MERN Stack Technology including PHP frameworks Laravel, CakePHP & Photoshop, HTML5/CSS3, Responsive Twitter Bootstrap, Javascript/ jQuery, Ajax, MySQL, MongoDB, NoSql, SQL, PostgreSQL, JSON/REST API, XML Data Parsing, EXTJS. I have expertise in ReactJs, Redux, AngularJS, Angular2 to 7, Angular.JS with TypeScript, Angular-Grid, Material Design, VueJS, jQuery, Javascript. I use Gulp and Webpack to develop and optimize front-end solutions. I'm experienced in Native and Hybrid mobile app development for iOS and Android and have experience in React Native, Ionic, Cordova, etc. I also have sound knowledge about Digital Marketing - SEO, SMO, SEM, SMM, ORM, etc.
$15 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự