Hình đại diện của SammyOpiyo
@SammyOpiyo
Cờ của Kenya Nairobi, Kenya
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 12 năm 2014
1 Đề xuất

SammyOpiyo

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a highly motivated and hardworking individual seeking to get a role which allows me to take responsibility for developing web applications, mobile applications, softwares and working systems that impact on the daily lives of people and processes of various companies around the world. I am proficient in: ● Python ● Kubernetes ● Django ● Google Cloud Platform ● Linux ● Celery ● Docker ● Redis ● Git ● InfluxDb ● Continuous Integration/Continuous Deployment ● ActiveMQ. ● Linux System Administration. ● Task Automation ● File handling and Web Scrapping.
$20 USD/hr
4 nhận xét
2.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 69%Đúng ngân sách
  • 69%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Backend Developer

Feb 2018

Development of API of social application with GIS features.

Bằng Cấp

eKitabu Digital Essay Award. (2015)

eKitabu

Certificate for being 2nd runners up in an essay titled "Dear Mr President. My life as a Digital Learner....".

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự