Hình đại diện của SammyOpiyo
@SammyOpiyo
Cờ của Kenya Nairobi, Kenya
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 12 năm 2014
1 Đề xuất

SammyOpiyo

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a highly motivated and hardworking individual seeking to get a role which allows me to take responsibility for developing web applications, mobile applications, softwares and working systems for a well-respected and market-leading company. I am privileged with excellent leadership skills as well as good command of Python, Python-Django, JavaScript, Bot Development, Redis-server, ActiveMQ, Mysql, MariaDB, PostgreSQL, Sqlite, Linux System Administration, HTML 5, Bootstrap, CSS3, JQuery, Ajax, Java and Android Programming.
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 3
2.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Mobile Application Development (MIT)

2016 - 2016 (1 month)

High School(Maranda High School)

2012 - 2015 (3 years)

Mathematics and Computer Science

2016 - 2016 (1 month)

Bằng Cấp

eKitabu Digital Essay Award. (2015)

eKitabu

Certificate for being 2nd runners up in an essay titled "Dear Mr President. My life as a Digital Learner....".

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự