Ảnh đại diện của SaraHaider01
@SaraHaider01
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 07 năm 2017
0 Đề xuất

SaraHaider01

Trực tuyến Ngoại tuyến
WordPress/ Website developer: I am a professional web developer and designer. Having experience of more than eight years in the field of web development, I can easily handle your task. Web development is not merely my passion but it is also a piece of cake for me as I have developed hundreds of websites for my clients. I am well versed in WordPress, Magento, OpenCart , Prestashop, Joomla, Drupal, Concretefile and other well known CMS’s. I have worked with many Multinational companies as a Web Developer and Designer and have been successful in this field. Academic/ Content Writer: I am a versatile writer and can write any type of content including content writing, research writing, essay writing, article writing, blog writing and creative writing, editing and proofreading. I have seven years of experience of working with international companies as a successful Academic writer. My writing is always plagiarism free, having no grammatical and sentence structure errors
$20 USD/giờ
2 đánh giá
2.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự