Hình đại diện của SarahDar
@SarahDar
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 05 năm 2014
4 Đề xuất

SarahDar

Trực tuyến Ngoại tuyến
INTRODUCTION: I have become an expert in designing Business Cards and Stationery (Letterheads and Envelopes) and also in CV. I have more than three years of experience now.. MY SERVICES: I can provide services of: 1. Business cards 2. Letterheads 3. Envelopes 4. CV Designing (Photoshop)
$5 USD/hr
33 nhận xét
5.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Graphics Designer

May 2014

It's good to work here..

Web Developer

Feb 2012 - Sep 2014 (2 years)

Worked as a wordpress developer, now working as a freelancer as well as connected with Circleof8 these days. Portfolio can be viewed at [login to view URL]

Giáo dục

Masters

2009 - 2011 (2 years)

Bằng Cấp

Web/Graphics Designing (2013)

The course taught me how to take full command on various softwares like Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Flash, Inpage and Corel Draw..

Ecomm and Web Development (2014)

The course taught me how to take full command on various softwares like Adobe Dreamweaver, Textpad, Notepad, Microsoft Access..

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự