Hình đại diện của Savstac
@Savstac
Cờ của India Jaipur, India
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 07 năm 2017
3 Đề xuất

Savstac

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 8 years of experience in managing complex linux architectures and managing cloud infrastructures. I have worked on many complex projects ( Private cloud setup on AWS, Load balancing clusters, Replication systems and many more). I have versatile experience in setting up and managing server and also optimising them for best usage and fine tuning the security aspects. I have expertise in below fields :- 1 Linux Administration. 2 Windows Administration (Windows 2008 , 2012 & 2016) and Migration. 3 Cloud computing ( AWS, Azure and Google Cloud). 4 Automation ( Ansible,Puppet and Chef). 5 Application's & Web servers ( Apache, nginx, IIS and Tomcat ). 6 Databases ( Mysql, MsSql, MongoDB, postgresql and Apache CouchDB). 7 Security ( Web Security, Server hardening and IPS && IDS configuration) 8 Virtualization( KVM, Xen, OpenVZ & Parallels Virtuozzo). 9 Control Panels ( Cpanel, website panel, zpanel and parallel plesk panel). 10 Shell scripts, python & Perl etc. 11 Mail servers.
$8 USD/hr
34 nhận xét
5.0
  • 98%Công việc đã Hoàn thành
  • 89%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng hạn
  • 6%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

BCA

2008 - 2011 (3 years)

Masters in computer science

2011 - 2013 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự