Hình đại diện của Sayal Technology
@Sayaltechnology
Cờ của India Sandiya, India
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 05 năm 2011
9 Đề xuất

Sayal Technology

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 9 years in experience in SEO, SMO, e-commerce websites, and Link building. *******Why Like me******* * 389 Reviews * 100% White Hat SEO. * 24 Hours Communication. * Weekly working Update. * Guaranteed Top Ranking In All Major Search Engine. * Working 6 Days: Support 7 Days a week. ** My proposal for clients ** * On Page SEO * * Website Analysis * Keyword Analysis * Meta Tags (Title,Description) Optimization * Header (H1, H2, H3..) Tags Optimization * Google Analytics Setup * Webmaster Account Setup * Site Map Creation & Optimization * Image Tag Optimization * Off-Page SEO * * Article Submissions * Press Release Submission * Classified Submissions * Business Listing * Social BookMarking * Blog Creation and Posting * Citation listing * PDF Submissions * Video Submissions * Questions and Answers Submission Thanks and Regards Vali Mohammad
$11 USD/hr
393 nhận xét
7.4
 • 85%Công việc đã Hoàn thành
 • 94%Đúng ngân sách
 • 95%Đúng hạn
 • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

SEO,Link Building, Internet Marketing & Marketing

Jun 2011

I am seo expert.. and good knowledge of seo link building ,google ranking etc.

Giáo dục

B.A

2007 - 2009 (2 years)

Bằng Cấp

B.A (2009)

UNIVERSITY

have done B.A from Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer, Rajasthan.

Các xuất bản

SEO and link building

Sayaltechnology Offering Google First page ranking and traffic.

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  100%
 • SEO Level 2
  95%
 • SEO Level 1
  93%
 • SEO Level 3
  90%
 • WordPress
  85%
 • UK English 1
  78%
 • US English Level 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự