Ảnh đại diện của ScriptsnDesigns
@ScriptsnDesigns
Cờ của India Tirupur, India
Member since Ngày 22 tháng 09 năm 2016
4 Đề xuất

Scripts and Designs

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a team of freelancers who love programming and believe in keeping things simple. Our services: - Website designing (Static & Dynamic websites) - eCommerce website development (Opensource frameworks & Core PHP) - Payment gateway integration (PayUmoney, PayUbiz, Paytm, PayPal) - Web application development (Business directory, Custom portal etc.,) - Domain names (Registration, Transfer, Forwarding, DNS management) - Web hosting (Shared Linux hosting (cPanel), VPS hosting) - Email hosting (Business mail, G Suite, Zoho Mail) - Configuring a VPS server (Linux, Apache, MySQL, PHP, FTP, DNS, PhpMyAdmin, Cloudflare, ionCube etc.,) - Google Blogger (Creation, Configuration & Customization) - PHP script installation on Linux servers - SMS Gateway Integration (smsgateway, canadiansms, msg91, bhashsms, onewaysms) - Website migration and support services Our expertise: PHP HTML MySQL Linux Apache Opencart Wordpress Joomla Blogger Bootstrap Javascript CSS
$15 USD/giờ
42 đánh giá
4.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B.TECH IT

2004 - 2008 (4 years)

Chứng chỉ

CCNA (2008)

Cisco

Cisco Certified Network Associate

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự