Ảnh đại diện của Shijidhar
@Shijidhar
Cờ của Bahrain Manama, Bahrain
Member since Ngày 02 tháng 12 năm 2010
3 Đề xuất

Academic Writer, Analyst

Trực tuyến Ngoại tuyến
SPECIALIZED IN DISSERTATIONS AS WELL AS THESIS WRITING. Doing Academic Writing for past seven years. High level of research skills and unique quality plagiarism free writing is my strength. Some of my core competencies are detailed below: # Private Equity Research, Investor Ready/ Startup/ Operational Business Plans, Sales and Marketing Strategy, SEO /SSM / SMO Strategy Plan. # Business Valuations and Feasibility Studies including investment appraisals. # Financial Modelling, Financial Analysis and Financial Reporting. # Tax Consultancy, Return Filing and Refund Processing # Fraud Examinations / Forensic Audits, Internal Audits, Statutory Audits, IT Audits # World Class Project Management VBA Excel Dashboards Designer # Financial Statements, Financial Projections / Forecasting, Ratios Analysis, Key Performance Indicators # Financial Reporting and Accounting Advisory (IFRS & GAAP) # Time Series Analysis (ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH, VAR and Stochastic Volatility Models) # Panel Data Models (Dynamic and Static) # Program Evaluation Models # Stata, SPSS, Eviews and other similar programs # Mathematics Assignments
$25 USD/giờ
39 đánh giá
5.5
 • 75%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 31%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Manager

Aug 2006

Giáo dục

MBA

2009 - 2011 (2 years)

Chứng chỉ

MBA Financial Management (2012)

Annamalai University

Các xuất bản

Experts on Service

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  78%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự