Hình đại diện của Shivani852
@Shivani852
Cờ của India Ambala City, India
Làm thành viên từ 24 tháng 5, 2020
0 Đề xuất

Shivani852

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, My self Shivani, We are a team of 50 plus experts in the area of experienced developers and designers looking forward to being hired and placed by you in any of your upcoming projects. I have 5 years of experience. Services I offer: Development: • Python • WordPress • Custom PHP • CodeIgniter • Laravel • IONIC • Node.js • E-commerce • Payment Integration • HTML to WordPress • Woo-commerce customization • API Integration • Plug-in Customisation Designing: • HTML • PSD Design • Logo Design • HTML5 • CSS3 • Bootstrap • JavaScript • jQuery • Ajax • Angular js Types of Websites I expertise in: • Start-up Business Websites • Corporate Websites • Government Websites • Online Shopping Websites • Blogs Sites • Classified Websites • Jobs Websites Mobile Apps (Hybrid) IONIC (IOS And Android)
$10 USD/hr
1 Nhận xét
0.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Mobile Application Development

Aug 2016 - Jun 2020 (3 years)

So here About the company experience that I have worked with MNC based company as Mobile Application and Full stack development and I have 4-year experience in my Technical field now I have started my company around 50 + expertise in Mobile Application, Web Application , SEO team and etc.

Giáo dục

Bachelour of computer Application

2012 - 2015 (3 years)

Bằng Cấp

Full Stack Development and Mobile Application Development (2016)

Mobile Programming LLC

I have worked with MNC based company as Mobile Application and Full stack development and I have 4-year experience in my Technical field .

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự