Hình đại diện của StanislavKo
@StanislavKo
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 10 năm 2008
2 Đề xuất

StanislavKo

Trực tuyến Ngoại tuyến
J2EE - (EJB, JMS, JCA, JAX-RS, JAX-WS/SAAJ/WS-Security, JSP/JSF) Spring - (DI/SpEL, JdbcTemplate/Repository, MVC, WebFlow, RESTful, Security) SparkJava, Play/Akka, GWT/GXT. Elasticsearch, Kafka, Storm, Spark, RabbitMQ, Hadoop (HDFS, Hive, Pig) MySQL, PostgreSQL, Oracle, Vertica. MongoDB, Cassandra, Redis, Couchdb. AWS - (Cognito/IAM/Lambda/Dynamodb/Redshift/EC2/API Gateway/SES/CLI/S3/SNS/Cloudfront/CloudTrail/Transcoding) Google Cloud - (BigQuery, AppEngine, PubSub, IAM, StackDriver, Cloud SQL) Android AngularJS, ReactJS. Docker. Python, Scala.
$20 USD/hr
22 nhận xét
5.0
 • 78%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 81%Đúng hạn
 • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • MySQL Level 1
  93%
 • US English Level 1
  88%
 • Android 1
  80%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự