Ảnh đại diện của StaticInt
@StaticInt
Cờ của Israel Jerusalem, Israel
Member since Ngày 20 tháng 06 năm 2016
0 Đề xuất

StaticInt

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, i'm just a guy who likes to program and wants a way to get some money. My skills: 1) Java - Advanced programming (gaming, large software & general) 2) C++ - Advanced programming (gaming, large software & general) 3) Android with java - social media, general apps, website connected apps. 4) Website Design - Php, Html, Css, Javascript, i can make any website, use any platform, handle all databases and connect the website to a phone app. 5) General Design with Photoshop - From logos to complete image editing. 6) Linux - Scripting + Network
$10 USD/giờ
2 đánh giá
3.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự