Hình đại diện của StaticInt
@StaticInt
Cờ của Israel Jerusalem, Israel
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 06 năm 2016
0 Đề xuất

StaticInt

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, i'm just a guy who likes to program and wants a way to get some money. My skills: 1) Java - Advanced programming (gaming, large software & general) 2) C++ - Advanced programming (gaming, large software & general) 3) Android with java - social media, general apps, website connected apps. 4) Website Design - Php, Html, Css, Javascript, i can make any website, use any platform, handle all databases and connect the website to a phone app. 5) General Design with Photoshop - From logos to complete image editing. 6) Linux - Scripting + Network
$10 USD/Giờ
các đánh giá về 2
3.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự