Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$20 USD / giờ
Cờ của GERMANY
nürnberg, germany
$20 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 4:55 SA
Đã tham gia vào tháng 6 21, 2023
0 Khuyến nghị

Kevin B.

@StreamlineEnigma

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$20 USD / giờ
Cờ của GERMANY
nürnberg, germany
$20 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Social Media Marketing - SEO - ROI - Copywriting -

As a Social Media Marketing Manager, I specialize in developing and implementing effective social media strategies to enhance brand engagement, reach, and success in the digital world. My main ability lies in creating creative content that resonates with target audiences and drives positive interactions. With my in-depth knowledge in social media trends, audience analysis, and data analytics, I can develop targeted campaigns and continuously optimize performance. Key Offerings: • Engaging Content Strategy: Strategically crafted, data-driven content plans to captivate and convert your target audience. • SEO Optimization: Enhancing your online visibility through SEO strategies tailored to your industry. • Conversion-Centric Websites: Transforming visitors into loyal customers with user-friendly web design and persuasive content. • Social Media Mastery: Effective social media campaigns to boost brand recognition and engagement. • Email Marketing Expertise: Compelling email campaigns that drive leads and conversions. • On-Time Project Delivery: Your digital marketing solutions, precisely when you need them. • Cost-Efficient Strategies: High-impact digital marketing without straining your budget. Why Choose Me? • Experience & Expertise: Years of immersion in diverse digital marketing niches and industries. • SEO Proficiency: Crafting content that not only engages readers but also ranks well on search engines. • Brand Voice Adaptability: Tailoring content to resonate with your brand's unique identity. • Client-Centric Approach: Your business objectives and vision are my top priority. • Consistent Excellence: A commitment to maintaining high standards for every digital marketing project. If you're in search of a digital marketing professional who seamlessly combines creativity with SEO expertise, your search ends here. Let's connect and turn your digital marketing aspirations into reality.

Liên hệ Kevin B. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Digital Marketing Specialist

Enigma Media
thg 3 2021 - Hiện tại
CEO & Digital Marketing Manager

Bằng cấp

Digital Marketing Course

UDEMY
2023
Market Research WordPress Email Marketing Copywriting SEO (Search Engine Optimisation) YouTube Marketing. Social Media Marketing Linkedin Marketing App Marketing Google Adwords Facebook Ads Google Analytics

Liên hệ Kevin B. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.