Hình đại diện của Sumaiya03
@Sumaiya03
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ 25 tháng 7, 2018
0 Đề xuất

Sumaiya03

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hey there! If you are wondering for writing skills, then I am the one. I can write short stories to Novels. I can edit or proofread anytime. I am worth the try. My work is now published on Amazon. If you want to proof read my book, you can avail it anytime with the name '20 day's' in Amazon and Amazon Kindle. Available both as ebook and paperback.
2 nhận xét
0.2
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của Javia R. Project for Sumaiya T. -- 2 $10.00 USD

  “I loved how professional and communicative this freelancer was.”

 • hình của Kamrun N. Project for Sumaiya T. ₹207.00 INR

  “The freelancer did a good job. Good luck. Thanks.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự