Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$5 USD / giờ
Cờ của UNITED ARAB EMIRATES
$5 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 3:48 SA
Đã tham gia vào tháng 2 20, 2022
0 Khuyến nghị

Taha B.

@TahaBandukwala00

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$5 USD / giờ
Cờ của UNITED ARAB EMIRATES
$5 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Logo Designer

? Creative Logo Designer | Transforming Ideas into Memorable Brands ? Are you in search of a captivating logo that defines your brand's identity? Look no further! I'm Taha Bandukwala, a passionate and experienced logo designer, dedicated to helping businesses leave a lasting impression. ?️ Why Choose Me? ✅ Exceptional Creativity: My designs are more than just visuals; they tell your unique story, connecting with your target audience on a profound level. ✅ Strategic Approach: I don't just design logos; I craft brand identities that align with your business goals and values, ensuring consistency and recognition. ✅ Versatility: Whether you need a minimalistic, playful, or elegant logo, I adapt to your vision and industry. ✅ Timely Delivery: Your time is valuable. I commit to delivering top-notch designs within deadlines. ✅ Open Communication: Collaboration is key. I'm here to listen, discuss ideas, and make revisions until you're thrilled with the result. ? My Expertise: ? Logo Design ? Brand Identity ? Business Cards ? Social Media Branding ? Stationery Design ? Let's Elevate Your Brand: Your logo is the face of your business. Let's work together to create a memorable emblem that resonates with your audience and sets you apart from the competition. Contact me today, and let's bring your vision to life! ? Contact: [login to view URL]

Liên hệ Taha B. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Taha B. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.