Hình đại diện của Tarifi5
@Tarifi5
Cờ của Jordan Amman, Jordan
Làm thành viên từ 14 tháng 9, 2017
4 Đề xuất

Tarifi5

Trực tuyến Ngoại tuyến
✓SEO Expert ✓Over 4+ years of Experience ✓Excellent Positive Reviews Hello! My name is Ahmad Al-Tarifi and I am an expert in International, National and Local SEO. I have completed many good SEO projects with organic traffic and top 1-page ranking in Google, Yahoo & Bing. WHY ME: 1. 4+ Years Experience 2. Excellent Reviews in my profile 3. Expert In SEO | SMO | Google Rank | Website Traffic 4. Have many references, check our reviews for references 5. Up to date latest Google update and following all Google guideline 6. Over 1000+ sites optimized I offer the following services: - Website Audit - Keyword & Market Research - Onsite SEO - Web Page Content Optimization - Content Writing - Link Building - Backlink Analysis - Web Development Contact us at any time of the day and hire us for quality and timely work within your budget. Your complete satisfaction is our highest priority!
$2 USD/hr
75 nhận xét
5.3
 • 96%Công việc đã Hoàn thành
 • 89%Đúng ngân sách
 • 96%Đúng hạn
 • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • WordPress
  100%
 • Google Adwords 1
  100%
 • HTML Level 1
  100%
 • Google Adsense
  97%
 • SEO Level 2
  95%
 • SEO Level 3
  95%
 • SEO Level 1
  92%
 • Google Website Optimizer
  90%
 • UK English 1
  82%
 • US English Level 1
  82%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự