Hình đại diện của TavishiSystems
@TavishiSystems
Làm thành viên từ 19 tháng 12, 2009
0 Đề xuất

TavishiSystems

Trực tuyến Ngoại tuyến
Technology : C, C++, STL,BOOST, Socket, SSL, Multithread, C#, WCF,Volume Shadow Copy, CORBA. Methodologies : OOD/OOP, C++ Templates, GDI, XML Operating Environments : Win 9x/XP/Vista, Solaris, Linux, Mac-X. File System : NTFS, HFS+. Tools : Rational Quantify, Purify, Rational Pure Coverage, MS Projects, Debugger/IDE : Fort - Workshop 6.O, Visual Studio, gdb/dbx, windbg, Metrowerk 8.4 and XCode. RDBMS : SQLite, MS SQL, Oracle Scripting Language : Shell Script, Tcl/Tk. Python, Perl. Data Analysis: Simple/Multiple regression, Monte-Carlo Simulation , VaR, Correlation Matrix, Simple\\Exp Worked on .Net Framework 2.0,3.5 Good hands-on experience in C#, ASP .NET ,MVC3,Silverlight, SQL server 2008, WCF ,AJAX , JQuery Good knowledge of MVC,MVP and MVVM design patterns
$20 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự