Ảnh đại diện của TavishiSystems
@TavishiSystems
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 12 năm 2009
0 Đề xuất

TavishiSystems

Trực tuyến Ngoại tuyến
Technology : C, C++, STL,BOOST, Socket, SSL, Multithread, C#, WCF,Volume Shadow Copy, CORBA. Methodologies : OOD/OOP, C++ Templates, GDI, XML Operating Environments : Win 9x/XP/Vista, Solaris, Linux, Mac-X. File System : NTFS, HFS+. Tools : Rational Quantify, Purify, Rational Pure Coverage, MS Projects, Debugger/IDE : Fort - Workshop 6.O, Visual Studio, gdb/dbx, windbg, Metrowerk 8.4 and XCode. RDBMS : SQLite, MS SQL, Oracle Scripting Language : Shell Script, Tcl/Tk. Python, Perl. Data Analysis: Simple/Multiple regression, Monte-Carlo Simulation , VaR, Correlation Matrix, Simple\\Exp Worked on .Net Framework 2.0,3.5 Good hands-on experience in C#, ASP .NET ,MVC3,Silverlight, SQL server 2008, WCF ,AJAX , JQuery Good knowledge of MVC,MVP and MVVM design patterns
$20 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự