Hình đại diện của TechnoDerivation
@TechnoDerivation
Cờ của India Dausa, India
Làm thành viên từ 1 tháng 8, 2018
1 Đề xuất

TechnoDerivation

Trực tuyến Ngoại tuyến
We provides solution to the organizations and also an IT consulting firm which helps in developing the business worldwide. We are working on ready to use solution for the start up's to deliver them [login to view URL] today’s’ competitive market, we work enthusiastically towards the task completion, goal completion, client’s project completion and project deliverance on time and most important, cost effectively. We have tremendous experience in Web Design, Graphic Design, Logo Design, Banner, Brochures Design. and we have 4+ year experience Of mobile application development, website design and development and software development We have made almost 80+ application and 40+ websites. And also have good exposure to native and hybrid apps development and design. Graphic Design Ready Made Solution App Mock ups Design(UI/UX) Web Design & Development Android IOS/iPhone/iPad Web Design and Development PHP DRUPAL MAGENTO CodeIgniter WORDPRESS HTML/HTML5 CSS/CSS3 JAVASCRIPT MYSQL
$12 USD/hr
5 nhận xét
3.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự