Hình đại diện của TechreficTech
@TechreficTech
Cờ của India Gwalior, India
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 09 năm 2017
0 Đề xuất

TechreficTech

Trực tuyến Ngoại tuyến
Having 5+ years of professional experience in Data Science Industry, i am well versed with Data Analytics, Data Extraction, Data Mining, Data Visualization, Big Data Tools and Technologies. I can make intelligent and advanced Analytics Dashboards using tools like Splunk, AppDynamics, Kibana, D3.js. I have experience in doing Robotic Process Automation jobs using tools like Selenium, Python,ELK Stack. I have extensive experience with Python Language and Big Data Tools like Hadoop, MongoDB, Apache Spark, Apache Kafka Thank & Regards
$8 USD/hr
7 nhận xét
2.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 94%Đúng ngân sách
  • 93%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Techrific Tech

Mar 2008

10 Years of exp.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự